معنی و ترجمه کلمه صف کارها به انگلیسی صف کارها یعنی چه

صف کارها

job queue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها