معنی و ترجمه کلمه صلاحیتدار کردن به انگلیسی صلاحیتدار کردن یعنی چه

صلاحیتدار کردن

capacitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها