معنی و ترجمه کلمه صمیمانه گفتگو کردن به انگلیسی صمیمانه گفتگو کردن یعنی چه

صمیمانه گفتگو کردن

commune

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها