معنی و ترجمه کلمه صندلى اعدام الکتریکى به انگلیسی صندلى اعدام الکتریکى یعنی چه

صندلى اعدام الکتریکى

electric chair

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها