معنی و ترجمه کلمه صندلى برقى به انگلیسی صندلى برقى یعنی چه

صندلى برقى

hot seat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها