معنی و ترجمه کلمه صندوق ملبوس و ملزومات کارکنان کشتى به انگلیسی صندوق ملبوس و ملزومات کارکنان کشتى یعنی چه

صندوق ملبوس و ملزومات کارکنان کشتى

slop chest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها