معنی و ترجمه کلمه صنعت استعاره به انگلیسی صنعت استعاره یعنی چه

صنعت استعاره

metaphor


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها