معنی و ترجمه کلمه صنعت استعاره به انگلیسی صنعت استعاره یعنی چه

صنعت استعاره

metaphor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها