معنی و ترجمه کلمه صوت شناسى به انگلیسی صوت شناسى یعنی چه

صوت شناسى

acoustics
phonemics
phonetics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها