معنی و ترجمه کلمه صورت حساب بانکى به انگلیسی صورت حساب بانکى یعنی چه

صورت حساب بانکى

banker's bill

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها