معنی و ترجمه کلمه صیادى به انگلیسی صیادى یعنی چه

صیادى

predacity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها