معنی و ترجمه کلمه صید به انگلیسی صید یعنی چه

صید

predatin
prey
quarry
raven
ravin

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها