معنی و ترجمه کلمه صیقلى به انگلیسی صیقلى یعنی چه

صیقلى

glossy
levigate
polished
reflectional
reflective
shiny
sleek
slight
smooth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها