معنی و ترجمه کلمه ضابطه سازى به انگلیسی ضابطه سازى یعنی چه

ضابطه سازى

formularization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها