معنی و ترجمه کلمه ضامن دار کردن به انگلیسی ضامن دار کردن یعنی چه

ضامن دار کردن

ratchet


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها