معنی و ترجمه کلمه ضامن دار کردن به انگلیسی ضامن دار کردن یعنی چه

ضامن دار کردن

ratchet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها