معنی و ترجمه کلمه ضامن سپردن به انگلیسی ضامن سپردن یعنی چه

ضامن سپردن

obligate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها