معنی و ترجمه کلمه ضامن به انگلیسی ضامن یعنی چه

ضامن

answerable
bailsman
bondsman
caution
depositary
guarantee
guarantor
latch
security
sponsor
surety
toggle
voucher
warranter
warrantor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها