معنی و ترجمه کلمه ضایعات دوره سوم سفلیس به انگلیسی ضایعات دوره سوم سفلیس یعنی چه

ضایعات دوره سوم سفلیس

gumma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها