معنی و ترجمه کلمه ضایعات غله به انگلیسی ضایعات غله یعنی چه

ضایعات غله

pug

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها