معنی و ترجمه کلمه ضایع شدن به انگلیسی ضایع شدن یعنی چه

ضایع شدن

addle
rot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها