معنی و ترجمه کلمه ضایع کردن به انگلیسی ضایع کردن یعنی چه

ضایع کردن

abuse
addle
fordo
foredo
ill treat
kill
spoil
undo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها