معنی و ترجمه کلمه ضباط فیلم به انگلیسی ضباط فیلم یعنی چه

ضباط فیلم

film recorder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها