معنی و ترجمه کلمه ضبط اسناد و اوراق بایگانى به انگلیسی ضبط اسناد و اوراق بایگانى یعنی چه

ضبط اسناد و اوراق بایگانى

archive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها