معنی و ترجمه کلمه ضبط صدا و ثبت آن بر روى صفحه گرامافون به انگلیسی ضبط صدا و ثبت آن بر روى صفحه گرامافون یعنی چه

ضبط صدا و ثبت آن بر روى صفحه گرامافون

discography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها