معنی و ترجمه کلمه ضبط و کنترل سرى مکالمات به انگلیسی ضبط و کنترل سرى مکالمات یعنی چه

ضبط و کنترل سرى مکالمات

wiretap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها