معنی و ترجمه کلمه ضبط کننده قابض به انگلیسی ضبط کننده قابض یعنی چه

ضبط کننده قابض

retentive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها