معنی و ترجمه کلمه ضخامت ورق فلزى یا قطر سیم و غیره به انگلیسی ضخامت ورق فلزى یا قطر سیم و غیره یعنی چه

ضخامت ورق فلزى یا قطر سیم و غیره

gauge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها