معنی و ترجمه کلمه ضخیم کردن به انگلیسی ضخیم کردن یعنی چه

ضخیم کردن

aggrade
body
thicken

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها