معنی و ترجمه کلمه ضخیم به انگلیسی ضخیم یعنی چه

ضخیم

gross
russet
russeting
russetting
squatty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها