معنی و ترجمه کلمه ضدقلیا به انگلیسی ضدقلیا یعنی چه

ضدقلیا

antalkali

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها