معنی و ترجمه کلمه ضد آتش به انگلیسی ضد آتش یعنی چه

ضد آتش

fireproof
flameproof

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها