معنی و ترجمه کلمه ضد باکترى به انگلیسی ضد باکترى یعنی چه

ضد باکترى

bactericidal
germicide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها