معنی و ترجمه کلمه ضد عفونى براى عمل جراحى به انگلیسی ضد عفونى براى عمل جراحى یعنی چه

ضد عفونى براى عمل جراحى

scrub

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها