معنی و ترجمه کلمه ضد غده ى درقى به انگلیسی ضد غده ى درقى یعنی چه

ضد غده ى درقى

antithyroid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها