معنی و ترجمه کلمه ضد فلج به انگلیسی ضد فلج یعنی چه

ضد فلج

antiparalytic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها