معنی و ترجمه کلمه ضد مغناطیسى به انگلیسی ضد مغناطیسى یعنی چه

ضد مغناطیسى

antimagnetic

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها