معنی و ترجمه کلمه ضد میکربى به انگلیسی ضد میکربى یعنی چه

ضد میکربى

antimicrobial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها