معنی و ترجمه کلمه ضد یا مانع گلوله به انگلیسی ضد یا مانع گلوله یعنی چه

ضد یا مانع گلوله

bulletproof

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها