معنی و ترجمه کلمه ضربان اضافى قلب به انگلیسی ضربان اضافى قلب یعنی چه

ضربان اضافى قلب

extrasystole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها