معنی و ترجمه کلمه ضربان داشتن به انگلیسی ضربان داشتن یعنی چه

ضربان داشتن

pant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها