معنی و ترجمه کلمه ضربان نبض و قلب به انگلیسی ضربان نبض و قلب یعنی چه

ضربان نبض و قلب

beat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها