معنی و ترجمه کلمه ضربتى که کسى یا چیزى را بزمین مى اندازد به انگلیسی ضربتى که کسى یا چیزى را بزمین مى اندازد یعنی چه

ضربتى که کسى یا چیزى را بزمین مى اندازد

grounder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها