معنی و ترجمه کلمه ضربت آور به انگلیسی ضربت آور یعنی چه

ضربت آور

inflicter
inflictor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها