معنی و ترجمه کلمه ضربت بازى بولینگ ده میله اى به انگلیسی ضربت بازى بولینگ ده میله اى یعنی چه

ضربت بازى بولینگ ده میله اى

ten strike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها