معنی و ترجمه کلمه ضربت با مشت به انگلیسی ضربت با مشت یعنی چه

ضربت با مشت

jab

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها