معنی و ترجمه کلمه ضربت تند و سریع زدن به انگلیسی ضربت تند و سریع زدن یعنی چه

ضربت تند و سریع زدن

rap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها