معنی و ترجمه کلمه ضربت توپ بازى به انگلیسی ضربت توپ بازى یعنی چه

ضربت توپ بازى

shot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها