معنی و ترجمه کلمه ضربت توپ گلف نزدیک سوراخ به انگلیسی ضربت توپ گلف نزدیک سوراخ یعنی چه

ضربت توپ گلف نزدیک سوراخ

putt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها