معنی و ترجمه کلمه ضربت خور به انگلیسی ضربت خور یعنی چه

ضربت خور

buffer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها