معنی و ترجمه کلمه ضربت دیدن به انگلیسی ضربت دیدن یعنی چه

ضربت دیدن

bruise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها