معنی و ترجمه کلمه ضربت زننده به انگلیسی ضربت زننده یعنی چه

ضربت زننده

lunger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها